ทำไมจึงควรมีทองคำลงทุนอยู่ในพอร์ตการลงทุน

ทำไมจึงควรมีทองคำลงทุนอยู่ในพอร์ตการลงทุน หลักของการลงทุนที่ดีคือการกระจายความเสี่ยงการลงทุนไปยังสินทรัพย์หลายประเภท เนื่องจากสินทรัพย์แต่ละประเภทล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น การกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั้งที่มีความเสี่ยงต่ำและที่มีความเสี่ยงสูงปะปนกันไป จะทำให้ความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนอยู่ในระดับที่พอเหมาะ ซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงสูงประเภทหนึ่งที่จะแนะนำให้มีไว้ในพอร์ตการลงทุน คือ “ทองคำ” แล้วเพราะอะไรทำไมจึงต้องมีทองคำอยู่ในพอร์ตการลงทุน ทองคำมีประโยชน์อะไรสำหรับพอร์ตการลงทุน

1. ทองคำมีมูลค่าในตัวเอง

ทองคำถือว่าเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่มีมูลค่าในตัวเอง เนื่องจากเป็นสิ่งที่หายาก ทำให้เป็นของที่มีค่าไม่สามารถแสวงหาได้ง่ายๆ แล้วเมื่อเทียบกับเงินสดที่มีมูลค่าลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อนั้น ทองคำกลับไม่ได้มีมูลค่าลดลงเมื่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น

2. ราคาทองคำขยับขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อเพิ่ม

ผลตอบแทนการลงทุนที่คาดหวังของการลงทุนนั้นควรจะมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าเงินเฟ้อ เพราะเงินเฟ้อเป็นสาเหตุที่ทำให้มูลค่าของเงินลดลง ดังนั้นการมีทองคำในพอร์ตการลงทุนจึงเป็นการลดความเสี่ยงเรื่องอัตราเงินเฟ้อลง เพราะโดยปกติแล้วราคาทองคำจะสูงขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น

3. ทองคำให้ผลตอบแทนการลงทุนที่สูง

เนื่องจากทองคำมีความผันผวนของราคาที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น ทองคำจึงเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงเช่นกัน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับที่สูงหรือนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนการลงทุนที่สูง

4. มีความต้องการทองคำอยู่ตลอดเวลา

ปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ราคาทองคำเพิ่มสูงขึ้น คือ ความต้องการทองคำในตลาดโลก ซึ่งทองคำถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่เป็นความต้องการของตลาดโลกอยู่เสมอ เนื่องจากการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งต้องการที่จะผลิตเพิ่มปริมาณเงินในประเทศนั้น ไม่ใช่ว่าอยากจะเพิ่มปริมาณเงินก็เพิ่มได้เลย จำเป็นต้องมีปริมาณทองคำสำรองของประเทศที่เพียงต่อการเพิ่มปริมาณเงินของประเทศด้วย ดังนั้น ทองคำจึงเป็นที่ต้องการของตลาดโลกอยู่เสมอ

5. เป็นสินทรัพย์ที่ทั่วโลกยอมรับ

ทองคำถือเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่ทั่วโลกให้การยอมรับเป็นอย่างมาก การที่เป็นที่ยอมรับนี้ ทำให้ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถนำทองคำไปขายที่ไหนก็ได้ในโลก ต่างจากสินทรัพย์ประเภทอื่นที่อาจจะเป็นที่ยอมรับแค่ในประเทศ แต่ไม่สามารถนำไปขายในที่อื่นได้
ทองคำเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่ควรมีไว้ในพอร์ตการลงทุนเนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีเฉพาะตัวไม่มีสินทรัพย์ใดเหมือน มีความมั่นคงน่าเชื่อถือ ผลตอบแทนสูง แต่ก็ไม่ควรจะมีทองคำไว้ในพอร์ตการลงทุนมากจนไปเพราะทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนด้านราคาค่อนข้างสูง ทำให้พอร์ตการลงทุนอยู่ในระดับเสี่ยงเกินไป