"ราคาทองคำ" ขึ้นลงจากอะไร?

“ราคาทองคำ” ขึ้นลงจากอะไร?

ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก โดยทองคำที่ซื้อขายในประเทศไทย ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้นการดูราคาทองคำต้องดูจากราคาตลาดโลกเป็นลำดับแรกก่อน ซึ่งตลาดทองคำในต่างประเทศจะมีหน่วยวัดน้ำหนักที่แตกต่างกัน

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำใน “ตลาดโลก”

  • เงินดอลลาร์สหรัฐ

หากเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงโดยปัจจัยอื่นคงที่ราคาทองคำจะเพิ่มขึ้น เพราะการซื้อทองคำเหมือนการป้องกันความเสี่ยงมูลค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

  • ความกลัวเรื่องเงินเฟ้อ

หากเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นโดยปัจจัยอื่นคงที่ ราคาทองคำจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เพราะอัตราเงินเฟ้อส่งผลให้มูลค่าของพันธบัตร และเงินสดลดลง แต่มูลค่าทองคำสามารถต้านแรงกดดันเงินเฟ้อได้

  • ความเสี่ยงทางการเมืองและระบบการเงิน

ในช่วงที่มีความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ และความกังวลอย่างสูงเกี่ยวกับระบบการเงินโลก ราคาทองคำมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากทองคำถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่ปลอดภัย

  • อุปสงค์และอุปทานของโลก

ถ้าความต้องการซื้อมีมากว่าปริมาณของทองคำโดยปัจจัยอื่นคงที่ จะทำให้ราคาทองคำสูงขึ้น เช่นความต้องการทองคำในประเทศกำลังพัฒนาที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว คือ จีน อินเดีย และตะวันออกกลาง แต่ถ้าหากอุปทาน (ปริมาณทองคำในตลาด) เพิ่มขึ้น ขณะที่ความต้องการเท่าเดิม โดยปัจจัยอื่นคงที่ จะทำให้ราคาทองคำลดลง เช่น การขายทองคำออกมาจำนวนมากของธนาคารกลาง เป็นต้น

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำ “ในประเทศไทย”

  • ราคาทองคำในตลาดโลก

หากราคาทองคำในตลาดโลกเพิ่มขึ้น โดยปัจจัยอื่นคงที่ ราคาทองคำในประเทศจะเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันหากราคาทองคำในตลาดโลกลดลงโดยปัจจัยอื่นคงที่ ราคาทองคำในประเทศจะลดลง

  • ค่าเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐ

หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงโดยปัจจัยอื่นคงที่ ราคาทองคำในประเทศจะเพิ่มขึ้นในทางกลับกันหากค่าเงินบาทแข็งค่าโดยปัจจัยอื่นคงที่ ราทองคำในประเทศจะลดลง

  • อุปสงค์และอุปทานในประเทศ

ถ้ามองความต้องการการซื้อมีมากกว่าปริมาณของทองคำ โดยปัจจัยอื่นคงที่จะทำให้ราคาทองคำสูงขึ้น เช่น เทศกาลก่อนตรุษจีนราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น