ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ประจำวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560

ทองคำแท่ง รับซื้อ 21,000.00 บาท ขายออก 21,100.00 บาท

ทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,617.60 บาท ขายออก 21,600.00 บาท