ราคาทองย้อนหลังปี 2555

แสดงราคาทองคำย้อนหลังตลอดทั้งปี 2555 โดยเป็นการสรุปการที่มีการปรับขึ้นลงประจำปี/รายเดือน เปรียบเทียบราคาสุงสุดและราคาต่ำสุดรายเดือน

ทองคำแท่ง
96.5%

ปรับเพิ่ม
+1,150

สูงสุด
25,900

ต่ำสุด
23,050

มกราคม
+1,900
กุมภาพันธ์
+200
มีนาคม
-1,250
เมษายน
-100
พฤษภาคม
-400
มิถุนายน
+250
กรกฎาคม
+400
สิงหาคม
+800
กันยายน
+1,200
ตุลาคม
-1,000
พฤศจิกายน
+200
ธันวาคม
-1,050