ราคาทองย้อนหลังปี 2556

แสดงราคาทองคำย้อนหลังตลอดทั้งปี 2556 โดยเป็นการสรุปการที่มีการปรับขึ้นลงประจำปี/รายเดือน เปรียบเทียบราคาสุงสุดและราคาต่ำสุดรายเดือน

ทองคำแท่ง
96.5%

ลดลง
-5,300

สูงสุด
24,350

ต่ำสุด
17,800

มกราคม
-400
กุมภาพันธ์
-1,250
มีนาคม
-200
เมษายน
-1,800
พฤษภาคม
-200
มิถุนายน
-2,000
กรกฎาคม
+1,550
สิงหาคม
+1500
กันยายน
-1,450
ตุลาคม
-150
พฤศจิกายน
-650
ธันวาคม
-250