ราคาทองย้อนหลังปี 2557

แสดงราคาทองคำย้อนหลังตลอดทั้งปี 2557 โดยเป็นการสรุปการที่มีการปรับขึ้นลงประจำปี/รายเดือน เปรียบเทียบราคาสุงสุดและราคาต่ำสุดรายเดือน

ทองคำแท่ง
96.5%

ลดลง
-400

สูงสุด
21,150

ต่ำสุด
17,750

มกราคม
+600
กุมภาพันธ์
+1,050
มีนาคม
-700
เมษายน
-100
พฤษภาคม
-300
มิถุนายน
+700
กรกฎาคม
-500
สิงหาคม
-200
กันยายน
-850
ตุลาคม
-500
พฤศจิกายน
+100
ธันวาคม
+300