ราคาทองย้อนหลังปี 2559

แสดงราคาทองคำย้อนหลังตลอดทั้งปี 2559 โดยเป็นการสรุปการที่มีการปรับขึ้นลงประจำปี/รายเดือน เปรียบเทียบราคาสุงสุดและราคาต่ำสุดรายเดือน

ทองคำแท่ง
96.5%

ปรับเพิ่มขึ้น
+1,450

สูงสุด
22,800

ต่ำสุด
18,200

มกราคม
+600
กุมภาพันธ์
+1,900
มีนาคม
-250
เมษายน
+750
พฤษภาคม
-800
มิถุนายน
+250
กรกฎาคม
-600
สิงหาคม
+200
กันยายน
-650
ตุลาคม
-150
พฤศจิกายน
-1,100
ธันวาคม
-300