ราคาทองย้อนหลังปี 2560

แสดงราคาทองคำย้อนหลังตลอดทั้งปี 2560 โดยเป็นการสรุปราคาปรับขึ้นลงประจำปี/รายเดือน เปรียบเทียบราคาสุงสุดและราคาต่ำสุดของแต่ละเดือน

ทองคำแท่ง
96.5%

ปรับเพิ่ม
+350

สูงสุด
21,200

ต่ำสุด
19,250

มกราคม
+250
กุมภาพันธ์
+700
มีนาคม
-400
เมษายน
+500
พฤษภาคม
-400
มิถุนายน
-350
กรกฎาคม
-50
สิงหาคม
+550
กันยายน
-300
ตุลาคม
-150
พฤศจิกายน
-250
ธันวาคม
+250