เว็บไซต์ simplehands.org เรามีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมบทความความเคลื่อนไหวราคาทองของแต่ละวัน โดยอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์เกี่ยวกับราคาทองสำคัญๆของโลกทั้งในประเทศและต่างประเทศ และแหล่งข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับการเงินและเศรษฐกิจของประเทศอย่าง ซึ่งเรามุ่งหวังเป็นแค่เพียงตัวกลางนำสื่อที่เกี่ยวกับราคาทอง ข่าวสารความเคลื่อนไหวของราคาทอง อัปเดทให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ราคาทองคำ ไม่ว่าจะเป็น ทองคำแท่ง หรือ ทองคำรูปพรรณที่ซื้อขายตามท้องตลาด

โดยทั้งนี้เนื้อหาบางส่วนอาจจะมีความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วย หรือต้องการแนะนำและเสนอแนะใดๆ ติดต่อผ่านมาที่ทีมงาน simplehands.org ได้ตลอด 24 ชั่วโมง