ราคาทองย้อนหลังปี 2558

แสดงราคาทองคำย้อนหลังตลอดทั้งปี 2558 โดยเป็นการสรุปการที่มีการปรับขึ้นลงประจำปี/รายเดือน เปรียบเทียบราคาสุงสุดและราคาต่ำสุดรายเดือน ทองคำแท่ง 96.5% ลดลง-300 สูงสุด20,150 ต่ำสุด17,900 มกราคม+1,350 กุมภาพันธ์-1,250 มีนาคม-450 เมษายน+600 พฤษภาคม+200 มิถุนายน-200 กรกฎาคม-750 สิงหาคม+1,150 กันยายน+100 ตุลาคม-0 พฤศจิกายน-1,350 ธันวาคม+300

ราคาทองย้อนหลังปี 2559

แสดงราคาทองคำย้อนหลังตลอดทั้งปี 2559 โดยเป็นการสรุปการที่มีการปรับขึ้นลงประจำปี/รายเดือน เปรียบเทียบราคาสุงสุดและราคาต่ำสุดรายเดือน ทองคำแท่ง 96.5% ปรับเพิ่มขึ้น+1,450 สูงสุด22,800 ต่ำสุด18,200 มกราคม+600 กุมภาพันธ์+1,900 มีนาคม-250 เมษายน+750 พฤษภาคม-800 มิถุนายน+250 กรกฎาคม-600 สิงหาคม+200 กันยายน-650 ตุลาคม-150 พฤศจิกายน-1,100 ธันวาคม-300

ราคาทองย้อนหลังปี 2560

แสดงราคาทองคำย้อนหลังตลอดทั้งปี 2560 โดยเป็นการสรุปราคาปรับขึ้นลงประจำปี/รายเดือน เปรียบเทียบราคาสุงสุดและราคาต่ำสุดของแต่ละเดือน ทองคำแท่ง 96.5% ปรับเพิ่ม+350 สูงสุด21,200 ต่ำสุด19,250 มกราคม+250 กุมภาพันธ์+700 มีนาคม-400 เมษายน+500 พฤษภาคม-400 มิถุนายน-350 กรกฎาคม-50 สิงหาคม+550 กันยายน-300 ตุลาคม-150 พฤศจิกายน-250 ธันวาคม+250