ราคาทองย้อนหลังปี 2560

แสดงราคาทองคำย้อนหลังตลอดทั้งปี 2560 โดยเป็นการสรุปราคาปรับขึ้นลงประจำปี/รายเดือน เปรียบเทียบราคาสุงสุดและราคาต่ำสุดของแต่ละเดือน ทองคำแท่ง 96.5% ปรับเพิ่ม+350 สูงสุด21,200 ต่ำสุด19,250 มกราคม+250 กุมภาพันธ์+700 มีนาคม-400 เมษายน+500 พฤษภาคม-400 มิถุนายน-350 กรกฎาคม-50 สิงหาคม+550 กันยายน-300 ตุลาคม-150 พฤศจิกายน-250 ธันวาคม+250